Od dnia dzisiejszego (25.06.2021) kontakt z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego jest możliwy poprzez nowy numer telefonu: (61) 415 65 30

Zgodnie z Zarządzeniem nr 14/2021 p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie, informuję, że dnia 04.06.2021r. (piątek) Inspektorat będzie nieczynny, w zamian za święto 01.05.2021r. przypadające w sobotę.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie informuje, że od dnia 27.05.2021r. (czwartek) do dnia 31.05.2021r. (poniedziałek), Inspektorat będzie nieczynny z powodu przeprowadzki.

Nowa siedziba Inspektoratu będzie w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10(budynek Starostwa Powiatowego).

Od 1 czerwca 2021r. Inspektorat będzie czynny od poniedziałku do piątku od godz. 7.00. do 15.00.

Ostrzeżenie przed ciężkimi warunkami zimowymi.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie w związku z pojawiającymi się znaczącymi opadami śniegu przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania nadmiaru śniegu z dachów, nawisów lodowych, śnieżnych pojawiających się na elementach budynku.

W zaistniałej sytuacji  Zarządcy i Właściciele budynków są zobowiązani wykonywać kontrole dachów oraz usuwać jego nadmiar na bieżąco (w szczególności z dachów płaskich). Należy w tym miejscu zaznaczyć iż 1m3 topniejącego śniegu może ważyć nawet do 800kg. Szczególną uwagę należy zwrócić na nawisy śnieżne i sople lodowe zwisające z okapów dachów. Przypadki takie występują nagminnie i są bardzo niebezpieczne szczególnie w miejscach gdzie pod nimi znajdują się chodniki dla pieszych . Oderwanie się takiego elementu i upadek z dużej wysokości może spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu ,  a nawet doprowadzić do śmierci .

W przypadku braku wywiązywania się przez właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu budowlanego z obowiązku usuwania ponadnormatywnej ilości śniegu z dachu oraz nawisów śnieżnych i lodowych będą wydawane stosowne decyzję administracyjne oraz wystawiane mandaty karne.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

31 grudnia

Informujemy, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie 31 grudnia będzie czynny do godz. 13.00

za utrudnienia przepraszamy.

Platforma e-budownictwo

Zgodnie z informacją przekazaną przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego rozpoczyna działanie portal

e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Jest to platforma internetowa, stale rozbudowywana. Posłuży ona uczestnikom procesu budowlanego w składaniu wniosków drogą elektroniczną.

Obecnie, w pierwszej fazie po uruchomieniu, generator na stronie e-budownictwo służy inwestorom tylko do wypełniania i pobierania wybranego formularza. Tak przygotowany wniosek na razie może być dostarczony do organu administracji w dotychczasowy sposób. Ale już jesienią będzie można go podpisać podpisem zaufanym lub elektronicznym i przesłać do organu administracji architektoniczno- budowlanej lub nadzoru budowlanego za pośrednictwem serwisu e-budownictwo.