Ostrzeżenie przed ciężkimi warunkami zimowymi.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gnieźnie w związku z pojawiającymi się znaczącymi opadami śniegu przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o obowiązku usuwania nadmiaru śniegu z dachów, nawisów lodowych, śnieżnych pojawiających się na elementach budynku.

W zaistniałej sytuacji  Zarządcy i Właściciele budynków są zobowiązani wykonywać kontrole dachów oraz usuwać jego nadmiar na bieżąco (w szczególności z dachów płaskich). Należy w tym miejscu zaznaczyć iż 1m3 topniejącego śniegu może ważyć nawet do 800kg. Szczególną uwagę należy zwrócić na nawisy śnieżne i sople lodowe zwisające z okapów dachów. Przypadki takie występują nagminnie i są bardzo niebezpieczne szczególnie w miejscach gdzie pod nimi znajdują się chodniki dla pieszych . Oderwanie się takiego elementu i upadek z dużej wysokości może spowodować ciężki uszczerbek na zdrowiu ,  a nawet doprowadzić do śmierci .

W przypadku braku wywiązywania się przez właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu budowlanego z obowiązku usuwania ponadnormatywnej ilości śniegu z dachu oraz nawisów śnieżnych i lodowych będą wydawane stosowne decyzję administracyjne oraz wystawiane mandaty karne.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Dodaj komentarz