DRUKI

Poniżej znajdują się aktualne druki dokumentów do pobrania:

Dokumenty związane z rozpoczęciem i zakończeniem budowy przyjmujemy tylko w białych papierowych wiązanych teczkach formatu A4

Karta informacyjna   (.doc)
Karta informacyjna   (.pdf)
Oświadczenie kierownika budowy – załącznik do zawiadomienia o rozpoczęciu budowy    (.doc)
Oświadczenie kierownika budowy – załącznik do zawiadomienia o rozpoczęciu budowy    (.pdf)
Oświadczenie kierownika budowy – załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy   (.doc)
Oświadczenie kierownika budowy – załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy   (.pdf)
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie w części (.pdf)
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie (.pdf)
Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy (.pdf)
Zawiadomienie o zakończeniu budowy instalacji gazowej  (.doc)
Zawiadomienie o zakończeniu budowy instalacji gazowej  (.pdf)
Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego  (.pdf)
Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (.pdf)
Oświadczenie kierownika robót teletechnicznych (załącznik do pozw. na użyt.) (.doc)
Oświadczenie kierownika robót teletechnicznych (załącznik do pozw. na użyt.) (.pdf)
Załącznik nr 1 – Lista kontrolna do oświadczenia kier. rob. teletechnicznych (.doc)
Załącznik nr 1 – Lista kontrolna do oświadczenia kier. rob. teletechnicznych (.pdf)                                                                                          Wniosek o uproszczone postępowanie legalizacyjne  (.pdf)