Platforma e-budownictwo

Zgodnie z informacją przekazaną przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego rozpoczyna działanie portal

e-budownictwo.gunb.gov.pl.

Jest to platforma internetowa, stale rozbudowywana. Posłuży ona uczestnikom procesu budowlanego w składaniu wniosków drogą elektroniczną.

Obecnie, w pierwszej fazie po uruchomieniu, generator na stronie e-budownictwo służy inwestorom tylko do wypełniania i pobierania wybranego formularza. Tak przygotowany wniosek na razie może być dostarczony do organu administracji w dotychczasowy sposób. Ale już jesienią będzie można go podpisać podpisem zaufanym lub elektronicznym i przesłać do organu administracji architektoniczno- budowlanej lub nadzoru budowlanego za pośrednictwem serwisu e-budownictwo.

Dodaj komentarz